Bieżąca audycja:

5. Poznać Boga – nasze największe zadanie (część 2)

Izajasz 6,1-5; Jeremiasz 9,23-24; Daniel 4,33-35

Cz. 2.
Ładowanie kazania ...

Chrześcijanie w dawnych wiekach mawiali o „kroczeniu za Bogiem” i „szukaniu Bożej twarzy”. Dziwnie brzmią te zwroty w naszym współczesnym powierzchownym świecie. Ludzie są dziś zajęci poszukiwaniem nowych rozrywek, nowych zabawek technicznych, nowych doznań cielesnych i psychicznych, nowych form samorealizacji. Okazuje się jednak, że nawet jeśli udaje się nam osiągnąć w życiu „sukces”, nawet jeśli możemy sobie pozwolić na regularne dawki ekscytujących atrakcji, nasze serce dalej pozostaje niespokojne. Dlaczego tak jest? Dlatego, że rzeczy doczesne nie są w stanie zaspokoić naszych najgłębszych pragnień. W czym więc tkwi tajemnica prawdziwego spełnienia? W poszukiwaniu odpowiedzi zwróćmy się do Pisma Świętego…

Wyróżniony artykuł

  • Świętość życia

    Charles R. Swindoll

    Jak szeroko rozpowszechniona jest praktyka aborcji? Czy my, chrześcijanie, robimy "wiele hałasu o nic", czy jest to rzeczywiście problem o olbrzymich rozmiarach?

    Przyjrzyjmy się statystykom.

    Czytaj dalej...

Chuck Swindoll

chuck 1 300Biblista i nauczyciel Słowa Bożego, radiowy kaznodzieja Insight for Living (Pełnia Życia), Chuck Swindoll, poświęcił swoje życie nauczaniu Bożego Słowa. Robi to w prosty i przejrzysty dla słuchacza sposób, podając praktyczne dla współczesnego odbiorcy lekcje Bożej łaski. Jest pastorem z powołania i pasji. Służył w kilku stanach w USA: w Massachusetts, Kalifornii, a obecnie w Teksasie. Jest proboszczem w Stonebriar Community Church we Frisco, koło Dallas. Słuchany jest jednak daleko poza granicami swojej miejscowości.

Jego nauczanie jest tłumaczone na wiele języków i nadawane przez tysiące radiostacji. Wykłady pastora Chucka nadawane są w języku hiszpańskim i portugalskim (w Ameryce Płd.), arabskim (w Afryce Płn.), rosyjskim, a od niedawna także po polsku.

Tylko w USA ponad 1500 radiostacji nadaje jego wykłady, cztery razy w tygodniu. Ponadto regularnie emitowane są audycje z wykładami pastora Swindolla w Kanadzie, Australii i Wlk. Brytanii.

Dr Chuck Swindoll jest także autorem wielu publikacji oraz ponad 90 książek. Był rektorem Seminarium Teologicznego w Dallas, znanej i uznanej na całym świecie uczelni teologicznej. Obecnie jest jej Kanclerzem.

Misja IFL-Polska

IFL-Polska pragnie przekazywać prawdy Pisma Świętego i prawdę o Jezusie Chrystusie jak najlepiej i jak najwierniej. Pragniemy to robić rzetelnie, w sposób przejrzysty i praktyczny, aby pomóc w lepszym zrozumieniu planu, jaki Bóg ma dla człowieka. Ludziom wierzącym pragniemy wskazywać na ich miejsce i rolę w świecie pełnym potrzeb, niebezpieczeństw, wrogości i rozpaczy.

Naszą misję realizujemy głównie poprzez nadawanie półgodzinnych programów radiowych. Wsparciem dla tych programów jest służba duszpasterska, oparta na Biblii oraz produkcja różnych pomocy, które pomagają pogłębiać wiedzę biblijną i stosować ją w codziennym życiu.