Bieżąca audycja:

22. Uwielbienie - Chwalmy Pana! (część 1)

Psalm 95,1-7

Cz. 1.
Ładowanie kazania ...

Zdrowie Kościoła opiera się na równowadze. Równowadze między ewangelizacją i pielęgnowaniem wzrostu duchowego. Równowadze między troską o siebie nawzajem i pomocą osobom spoza wspólnoty. Równowadze między napominaniem i pociechą, nauczaniem i zachętą, wyciszeniem i działaniem, braniem i dawaniem. Jakże często wspólnotom chrześcijańskim (parafiom, zborom, grupom domowym) nie udaje się utrzymać tego zdrowego balansu. Jak łatwo skupić się na wybranych aspektach życia wspólnotowego, nie pamiętając o „drugiej stronie medalu”. Mając to zjawisko na uwadze, zajmiemy się dziś tematem uwielbienia. Troszcząc się o sprawy bieżące, starając się o zaspokojenie potrzeb swoich członków, wspólnota może jednocześnie stracić z oczu główny cel, dla którego istnieje: oddawanie najwyższej czci naszemu najwyższemu Królowi. Ale i w tym przypadku musimy dbać o równowagę. Uwielbienie to coś więcej niż bierna medytacja, powierzchowna ekscytacja czy krótkotrwałe skupienie na Bożych sprawach. To coś więcej niż muzyka, liturgia czy kazania. Sednem uwielbienia jest zaangażowanie... poświęcenie... angażująca ducha, duszę i ciało odpowiedź na Bożą miłość - słowem i czynem.

Wyróżniony artykuł

 • W uścisku pożądania (Sędziów 16)

  Charles R. Swindoll

  Przeczytaj: Księga Sędziów 16

  Samson był mocarzem, który miał jedną słabość: kobiety. Choć miał pobożnych rodziców, był poświęcony od urodzenia jako nazirejczyk oraz piastował ważne w Izraelu stanowisko sędziego, nigdy nie zdołał poskromić mocy pożądania. Wręcz przeciwnie. To pożądanie poskromiło jego.

  Czytaj dalej...

Kolumna Zygmunta

 

Chuck Swindoll

chuck 1 300Biblista i nauczyciel Słowa Bożego, radiowy kaznodzieja Insight for Living (Pełnia Życia), Chuck Swindoll, poświęcił swoje życie nauczaniu Bożego Słowa. Robi to w prosty i przejrzysty dla słuchacza sposób, podając praktyczne dla współczesnego odbiorcy lekcje Bożej łaski. Jest pastorem z powołania i pasji. Służył w kilku stanach w USA: w Massachusetts, Kalifornii, a obecnie w Teksasie. Jest proboszczem w Stonebriar Community Church we Frisco, koło Dallas. Słuchany jest jednak daleko poza granicami swojej miejscowości.

Jego nauczanie jest tłumaczone na wiele języków i nadawane przez tysiące radiostacji. Wykłady pastora Chucka nadawane są w języku hiszpańskim i portugalskim (w Ameryce Płd.), arabskim (w Afryce Płn.), rosyjskim, a od niedawna także po polsku.

Tylko w USA ponad 1500 radiostacji nadaje jego wykłady, cztery razy w tygodniu. Ponadto regularnie emitowane są audycje z wykładami pastora Swindolla w Kanadzie, Australii i Wlk. Brytanii.

Dr Chuck Swindoll jest także autorem wielu publikacji oraz ponad 90 książek. Był rektorem Seminarium Teologicznego w Dallas, znanej i uznanej na całym świecie uczelni teologicznej. Obecnie jest jej Kanclerzem.

Chuck w liczbach

 • Jeden z 10 najbardziej szanowanych liderów chrześcijańskich w USA, wg LifeWay Research (2009)
 • Prawie 40 lat programów radiowych Insight for Living
 • Ponad 50 lat działalności naukowej i kaznodziejskiej
 • Prawie 100 pozycji książkowych
 • Ponad 2 000 stacji radiowych na całym świecie
 • Ponad 500 000 polubień na Facebook'u
 • Ponad 20 000 000 sprzedanych książek

Misja IFL-Polska

IFL-Polska pragnie przekazywać prawdy Pisma Świętego i prawdę o Jezusie Chrystusie jak najlepiej i jak najwierniej. Pragniemy to robić rzetelnie, w sposób przejrzysty i praktyczny, aby pomóc w lepszym zrozumieniu planu, jaki Bóg ma dla człowieka. Ludziom wierzącym pragniemy wskazywać na ich miejsce i rolę w świecie pełnym potrzeb, niebezpieczeństw, wrogości i rozpaczy.

Naszą misję realizujemy głównie poprzez nadawanie półgodzinnych programów radiowych. Wsparciem dla tych programów jest służba duszpasterska, oparta na Biblii oraz produkcja różnych pomocy, które pomagają pogłębiać wiedzę biblijną i stosować ją w codziennym życiu.