Bieżąca audycja:

16. W oczekiwaniu na Jego powrót (część 2)

Marek 13,31-37; Łukasz 19,11-27; 1 Koryntian 11,23-26; Tytus 2,11-15

Cz. 2.
Ładowanie kazania ...

Pośród naszych licznych zadań i codziennych obowiązków mamy skłonność do spychania pewnych ważnych prawd Pisma Świętego na dalszy plan. Prawd, które mają (lub powinny mieć) ogromny wpływ na kierunek i rytm naszego życia. Jednym z takich zagadnień jest temat powtórnego przyjścia Chrystusa na ziemię. To, w co wierzymy odnośnie przyszłości, z pewnością wpływa na nasze priorytety, cele życiowe i codzienne wybory. A jeśli jest jakiś fakt odnośnie przyszłości naszej planety, którego możemy być absolutnie pewni, to właśnie jest nim zbliżający się powrót jej prawowitego Władcy. Jak więc mamy żyć, co mamy robić, na czym się skupić - świadomi faktu, że przyjście Jezusa jest bliskie? Biblia wzywa chrześcijan, by żyli w gotowości i czujności. Przyjrzyjmy się dzisiaj, co to dokładnie znaczy.

Wyróżniony artykuł

Chuck Swindoll

chuck 1 300Biblista i nauczyciel Słowa Bożego, radiowy kaznodzieja Insight for Living (Pełnia Życia), Chuck Swindoll, poświęcił swoje życie nauczaniu Bożego Słowa. Robi to w prosty i przejrzysty dla słuchacza sposób, podając praktyczne dla współczesnego odbiorcy lekcje Bożej łaski. Jest pastorem z powołania i pasji. Służył w kilku stanach w USA: w Massachusetts, Kalifornii, a obecnie w Teksasie. Jest proboszczem w Stonebriar Community Church we Frisco, koło Dallas. Słuchany jest jednak daleko poza granicami swojej miejscowości.

Jego nauczanie jest tłumaczone na wiele języków i nadawane przez tysiące radiostacji. Wykłady pastora Chucka nadawane są w języku hiszpańskim i portugalskim (w Ameryce Płd.), arabskim (w Afryce Płn.), rosyjskim, a od niedawna także po polsku.

Tylko w USA ponad 1500 radiostacji nadaje jego wykłady, cztery razy w tygodniu. Ponadto regularnie emitowane są audycje z wykładami pastora Swindolla w Kanadzie, Australii i Wlk. Brytanii.

Dr Chuck Swindoll jest także autorem wielu publikacji oraz ponad 90 książek. Był rektorem Seminarium Teologicznego w Dallas, znanej i uznanej na całym świecie uczelni teologicznej. Obecnie jest jej Kanclerzem.

Chuck w liczbach

  • Jeden z 10 najbardziej szanowanych liderów chrześcijańskich w USA w II poł. XX wieku
  • Prawie 40 lat programów radiowych Insight for Living
  • Ponad 50 lat działalności naukowej i kaznodziejskiej
  • Prawie 100 pozycji książkowych
  • Ponad 2 000 stacji radiowych na całym świecie
  • Ponad 360 000 polubień na Facebook'u
  • Ponad 20 000 000 sprzedanych książek

Misja IFL-Polska

IFL-Polska pragnie przekazywać prawdy Pisma Świętego i prawdę o Jezusie Chrystusie jak najlepiej i jak najwierniej. Pragniemy to robić rzetelnie, w sposób przejrzysty i praktyczny, aby pomóc w lepszym zrozumieniu planu, jaki Bóg ma dla człowieka. Ludziom wierzącym pragniemy wskazywać na ich miejsce i rolę w świecie pełnym potrzeb, niebezpieczeństw, wrogości i rozpaczy.

Naszą misję realizujemy głównie poprzez nadawanie półgodzinnych programów radiowych. Wsparciem dla tych programów jest służba duszpasterska, oparta na Biblii oraz produkcja różnych pomocy, które pomagają pogłębiać wiedzę biblijną i stosować ją w codziennym życiu.