Biblia / Teologia

Dlaczego warto czytać Stary Testament?

Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Charles R. Swindoll

Jest coś fascynującego w prawdziwych historiach, opartych o fakty z życia konkretnych ludzi. Przemawiają one nie tylko do naszego umysłu, ale także do serca. Sprawiają, że wczuwamy się w doświadczenia innych oraz uczymy się na podstawie ich osobistych przeżyć.

Prorok Micheasz i jego misja

Ocena użytkowników: / 4
SłabyŚwietny 

Insight for Living - Pełnia Życia

O starotestamentowym proroku Micheaszu wiadomo niewiele. Pochodził z miasta Moreszet, położonego w równinnej części Judy, w pobliżu warownych miast Lakisz, Maresza i Socho. Do Jerozolimy było stąd około 40 kilometrów, a do należącego już do Filistynów Gat - rzut beretem (dlatego w źródłach często mowa o Moreszet-Gat).

Wcielone błogosławieństwo (Mateusz 5,3-12)

Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Derrick G. Jeter

Nad północnym brzegiem Jeziora Galilejskiego wznosi się niewielkie, trawiaste wzgórze. Jego łagodne zbocze odbija się w błękitnej tafli jeziora. Ze szczytu roztacza się panorama na całą okolicę. Można dostrzec miejsca, w których kiedyś, dwadzieścia wieków temu, działał Chrystus. To tutaj Jezus dokonał wielu uzdrowień, tutaj powołał kilku lokalnych rybaków na swoich uczniów, to tu nauczał tłumy prawd, które do dzisiaj wywierają wpływ na życie milionów ludzi.

Użyj wyobraźni!

Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

David Carl

Czy kiedy czytasz Biblię, uruchamiasz swoją wyobraźnię? Jeśli nie, gorąco cię do tego zachęcam!

Brzmi tajemniczo, może nawet podejrzanie?

Ja też patrzyłem kiedyś na połączenie Biblia-wyobraźnia wilczym okiem...

Skąd się wziął kanon Starego Testamentu?

Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 

Wayne Stiles

A wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych,

spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów

Apostoł Paweł (1 Koryntian 10,11)

Na temat korzystania ze Starego Testamentu w Kościele debatuje się od czasów Ojców Kościoła aż do dzisiaj. Dyskusja dotyczy pytania o kanoniczność poszczególnych ksiąg Starego Testamentu. Słowo kanon pochodzi z języka greckiego i oznacza "wzorzec" albo "normę". W II w. po Chrystusie, w środowiskach chrześcijańskich nadano temu pojęciu znaczenie "prawdy objawionej"1. Dzisiaj chrześcijanie mają różne poglądy na ten temat, uznając różne listy ksiąg objawionych.

Jezus na myśli

Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

John Adair

Chrześcijanie w pierwszych latach po zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Chrystusa inaczej niż my rozumieli pojęcie BIBLIA. Kiedy dziś mówimy o "Piśmie Świętym", mamy na myśli zarówno Stary, jak i Nowy Testament. Dla pierwszych chrześcijan Biblia składała się jednak tylko ze Starego Testamentu, ponieważ - rzecz jasna - księgi Nowego Testamentu nie były wtedy jeszcze ukończone. Dostępne były więc tylko teksty żydowskiego "Pisma", od Księgi Rodzaju po Księgę Malachiasza.

Czy Bóg nienawidzi? (Rzymian 9,13)

Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Charles R. Swindoll

Nienawiść to mocne słowo. Od dzieciństwa uczymy się jej unikać za wszelką cenę. Posłuszni przykazaniom Chrystusa mamy przecież kochać każdego, nawet wroga. Dlatego zdumiewają nas słowa Apostoła Pawła, który za prorokiem Malachiaszem (Malachiasz 1,2-3) twierdzi, że Bóg kocha Jakuba, zaś Ezawa znienawidził (Rzymian 9,13). Jak Bóg miłości może kogokolwiek znienawidzić? Jak to rozumieć?

Łaska to życie

Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 

John Adair

Boży charakter jest przepełniony życzliwością. Możemy być tego pewni, ponieważ mamy tego liczne dowody - w Piśmie Świętym i w naszym życiu. Czytając uważnie Bożą Księgę, odkryjemy, że niemal na każdej stronie opisane są różnorodne przejawy Bożej łaski. Już pierwszy rozdział Biblii - stworzenie świata - pokazuje dobroć Boga, kiedy z pasją przygotowuje dla ludzkości wspaniałe środowisko życia.

W królestwie piasków (Psalm 63,2)

Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Wayne Stiles

Jednym z miejsc, które zrobiło na mnie największe wrażenie podczas niedawnej podróży po Izraelu, była Pustynia Judzka. Ta odludna kraina jest jednym z niewielu zakątków Ziemi Świętej, który wygląda dokładnie tak samo jak w czasach biblijnych. Spoglądanie na skaliste wzgórza, po których chodzili Jozue, Dawid, Jeremiasz, Jan Chrzciciel i sam Jezus Chrystus, budziło we mnie dreszcz emocji. Oni stąpali po tych samych kamieniach i piaskach co ja!

Poznaj bohaterów Biblii

Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Barb Peil

Pismo Święte pełne jest fascynujących historii.

Żył w ziemi Us człowiek imieniem Hiob... (Hiob 1,1) W podobny sposób rozpoczyna się narracja wielu biblijnych opowiadań. My, ich współcześni odbiorcy, jesteśmy zabierani w pełną niespodzianek podróż do innego świata. Ustami natchnionych pisarzy Bóg przenosi nas setki lat w czasie, by na przykładzie konkretnych osób uczyć nas ważnych lekcji wiary. Stajemy twarzą w twarz z odmienną kulturą, mentalnością, poziomem życia, zwyczajami - po to, by odkryć, jak zaskakująco znajome są zmagania, które towarzyszą bohaterom owych starożytnych opowieści.

Czytając Stary Testament z Pawłem (Rzymian 3,10-18)

Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

John Adair

W 3 rozdziale Listu do Rzymian Apostoł Paweł umieścił najdłuższy łańcuch cytatów ze Starego Testamentu, jaki możemy odnaleźć w całym zbiorze ksiąg Nowego Testamentu. Przypatrzmy się lepiej temu akapitowi.

Haft życia

Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Charles R. Swindoll

Wśród zmagań z przeciwnościami losu w naszych głowach rodzi się często pewien "teologiczny" dylemat. W formie pytania brzmiałby on następująco: Czy Bóg nad tym wszystkim panuje? Czy nie wymykają Mu się pewne sprawy spod kontroli?

Dzień sądu (Apokalipsa 20,12)

Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Charles R. Swindoll

"Księga życia" to nowotestamentowe pojęcie swoimi korzeniami sięgające Starego Testamentu (zob. Wyjścia 32,32-33; Daniel 12,4; Malachiasz 3,16). Ucząc swoich uczniów zasad nowego przymierza, Jezus zachęcał, by cieszyli się, że ich imiona zapisane są w niebie. (Łukasz 10,20) Apostoł Paweł przypominał swoim przyjaciołom w Filippi, że imiona wszystkich chrześcijan są odnotowane w księdze życia. (Filipian 4,3). Autor Listu do Hebrajczyków pisał z kolei, że Kościół składa się z tych, którzy są zapisani w niebiosach. (Hebrajczyków 12,23)

Apostoł miłości

Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Derrick G. Jeter

Jako młodzieniec był człowiekiem o ciętym języku i porywczym charakterze. Jan, jeden z dwunastu uczniów Chrystusa - bo o nim mowa - nie grzeszył zbytnio wrażliwością i wyczuciem. Przy jednej okazji zaproponował Jezusowi, że "ściągnie ogień z nieba", by ukarać upartych Samarytan (zob. Łukasz 9,54). Co za tupet! Stać obok Króla Niebios i sugerować, że się samemu skłoni niebo do podjęcia agresywnych działań. Można by to uznać za komiczne, gdyby nie było tak głupie...

Pięć faktów na temat Księgi Koheleta (Kaznodziei)

Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 

Charles R. Swindoll

Kto jest autorem księgi?

Ponieważ autor nie ujawnia swojego imienia, wspominając tylko, że jest "nauczycielem" (inaczej: "kaznodzieją" [hebr. qohelet; gr. ekklesiastes]), nie mamy pewności, spod czyjego pióra wyszła ta frapująca księga mądrościowa. Wydaje się jednak, że nic nie stoi na przeszkodzie, by przyjąć autorstwo izraelskiego króla Salomona. Autor księgi przedstawia się jako syn Dawida i król w Jerozolimie (Kohelet 1,1.12). Podkreśla także mądrość jaką otrzymał od Jahwe (1,16), swoje osiągnięcia architektoniczne (2,4-6) i bogactwo (2,7-8). Wszystko to koresponduje z tym, co wiemy na temat dokonań króla Salomona.

Jezus i kobiety

Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 

Charles R. Swindoll

Kiedy przywołujemy w pamięci wydarzenia z życia Jezusa, natychmiast przychodzą nam na myśl "wielkie" momenty w Jego służbie - chrzest, kazanie na górze, przemienienie, niezwykłe cuda. A przede wszystkim, Jego śmierć i zmartwychwstanie.

Musimy jednak pamiętać, że misją Jezusa było służyć ludziom. Jego słowa i czyny skierowane były do konkretnych osób, które potrzebowały Nauczyciela i Wybawcy, a nie religijnych fajerwerków.

Bramy Hadesu (Mateusz 16,18)

Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Derrick G. Jeter

Ze wszystkich greckich bogów ten był chyba najobrzydliwszy. Miał tułów i twarz mężczyzny, lecz cały był owłosiony, o kozich nogach, ogonie, brodzie i rogach. Opiekun lasów i pól, patron pasterzy, grecki bożek Pan, był uważany - na przekór swojej urodzie - za postać wesołą, rezolutną i przyjazną ludziom. Przemierzał zbocza gór i doliny rzek, grając na swojej nieodłącznej fletni.

Świętość życia

Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Charles R. Swindoll

Jak szeroko rozpowszechniona jest praktyka aborcji? Czy my, chrześcijanie, robimy "wiele hałasu o nic", czy jest to rzeczywiście problem o olbrzymich rozmiarach?

Przyjrzyjmy się statystykom.

Dlaczego istnieje tak wiele denominacji chrześcijańskich?

Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Insight for Living - Pełnia Życia

Pytanie: Ostatnio zdałem sobie sprawę, jak bardzo chrześcijaństwo jest podzielone. Istnieje tak wiele kościołów, konfesji, ruchów i odłamów. Wszyscy zdają się twierdzić, że jako jedyni wiernie trzymają się spuścizny, którą pozostawił Jezus Chrystus i apostołowie. Dlaczego jest tak wiele denominacji chrześcijańskich? Jak rozpoznać, który kościół głosi prawdę?

Boża reżyseria (Mateusz 2,17-18)

Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Wayne Stiles

Ponad 2000 lat temu Maria i Józef udali się w podróż z rodzinnego miasteczka Nazaret do odległego Betlejem. Niemal dokładnie 2000 lat wcześniej Jakub, wnuk Abrahama, i jego żona Rachela przemierzali podobną drogę - w stronę południowych krańców krainy Kanaan.

Obie te pary odbywały swoją długą podróż, spodziewając się dziecka. Józef i Maria zdążyli dotrzeć do celu wędrówki na kilka godzin przed porodem. Syn Jakuba i Racheli, Beniamin, urodził się w trakcie podróży. Niestety, Rachela zmarła tuż po porodzie. Pochowano ją u wrót osady, w pobliżu której się zatrzymali, a którą późniejsi mieszkańcy tych terenów nazwali Betlejem (zob. Rodzaju 35,19).

Więcej artykułów…

Strona 1 z 2

pierwsza
poprzednia
1

Wyróżniony artykuł

  • Ponad okoliczności

    Charles R. Swindoll

    Niewiele osób miało głębsze zrozumienie Bożej łaski niż Apostoł Paweł.

    Nim spotkał na swojej drodze Chrystusa, żył jako fanatyczny faryzeusz, dopuszczając się brutalnych aktów przemocy względem chrześcijan. Dzięki łasce Bożej nawrócił się i stał się osobą niezwykle gorliwą w szerzeniu Dobrej Nowiny. Apostoł Paweł doszedł do miejsca, gdzie nie tylko chciał dzielić się obietnicą zbawienia, darowaną poganom, lecz postanowił także żyć pośród nich.

    Czytaj dalej...

Chuck Swindoll

chuck 1 300Biblista i nauczyciel Słowa Bożego, radiowy kaznodzieja Insight for Living, Chuck Swindoll, poświęcił swoje życie nauczaniu Bożego Słowa. Robi to w prosty i przejrzysty dla słuchacza sposób, podając praktyczne dla współczesnego odbiorcy lekcje Bożej łaski.

Jest pastorem z powołania i pasji. Służył w kilku stanach w USA: w Massachusetts, Kalifornii, a obecnie w Teksasie. Jest proboszczem w Stonebriar Community Church we Frisco, koło Dallas. Słuchany jest jednak daleko poza granicami swojej miejscowości.

Tylko w USA jego wykłady nadaje ponad 1500 radiostacji. Ponadto regularnie emitowane są audycje z rozważaniami pastora Swindolla w Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii, a także w języku hiszpańskim i portugalskim (w Ameryce Płd.), arabskim (w Afryce Płn. i na Bliskim Wschodzie), chińskim (mandaryńskim), indonezyjskim, rosyjskim, rumuńskim, a od 2011 roku także po polsku.

Chuck Swindoll jest również autorem ponad 90 książek. Był rektorem Seminarium Teologicznego w Dallas, uznanej na całym świecie uczelni teologicznej. Obecnie jest jej kanclerzem.

Chuck w liczbach

IFL POLSKA App

Wypróbuj naszą aplikację mobilną:

promoslide