Prorok Micheasz i jego misja

Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 

Insight for Living - Pełnia Życia

O starotestamentowym proroku Micheaszu wiadomo niewiele. Pochodził z miasta Moreszet, położonego w równinnej części Judy, w pobliżu warownych miast Lakisz, Maresza i Socho. Do Jerozolimy było stąd około 40 kilometrów, a do należącego już do Filistynów Gat - rzut beretem (dlatego w źródłach często mowa o Moreszet-Gat).

Część komentatorów uważa, że Micheasz pochodził z podobnej warstwy społecznej co prorok Amos. Zajmował się więc prawdopodobnie rolnictwem lub pasterstwem. Inna teoria mówi, że był wpływowym obywatelem Moreszet, być może należał do miejskiej starszyzny. Niektórzy domniemają, że - podobnie jak Jeremiasz - był kapłanem.

prorok MicheaszO wiele więcej wiemy o treści orędzia, które pod koniec VIII w. p.n.e. skierował do mieszkańców Judy. Sednem przesłania Księgi Micheasza jest życie według wartości Bożego królestwa. Izraelowi i Judzie zostaje wytknięty społeczny i moralny upadek - styl życia wybranego przez Boga narodu zdaje się być całkowitym zaprzeczeniem ideału, który wyznaczył dlań jego Król. Izraelici mieli być świętym ludem i światłem dla okolicznych narodów. Zamiast tego, zmieszali się z panującą wszędzie wokół moralną ciemnością.

Micheasz przedstawia w ostrym kontraście tę narodową degrengoladę z pięknem przyszłego panowania Mesjasza. To właśnie ów wyczekiwany król miał wcielić w życie ideał sprawiedliwego władcy i doprowadzić do trwałej odnowy narodu. Jego rządy miały stać się erą pokoju, prawdy, dobrobytu, miłosierdzia i przywrócić Izraelowi utraconą godność.

Księgę spina w klamrę przesłanie o doskonałym charakterze Boga. Proroctwo rozpoczyna opis sprawiedliwego Bożego sądu, a kończy wyznanie wiary w Bożą cierpliwą miłość. Imię proroka (pojawia się w pierwszym wersecie księgi) można przetłumaczyć jako "Kto jest jak Jahwe?". Odpowiedź na to pytanie pada w ostatnich wersetach proroctwa (7,18-20):

Któryż Bóg podobny Tobie, co oddalasz nieprawość, odpuszczasz występek reszcie dziedzictwa Twego?

Nie żywi On gniewu na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzie. Ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości i wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy.

Okażesz wierność Jakubowi, Abrahamowi łaskawość, co poprzysiągłeś przodkom naszym od najdawniejszych czasów.

(tłum. Biblii Tysiąclecia)

Księgę Micheasza można podzielić na trzy części:

1. Oznajmienie Bożego sądu (rozdziały 1-2)

2. Dwa oblicza Królestwa (rozdział 3-5)

3. Rozprawa przeciwko grzechowi i obietnica odnowy (rozdziały 6-7)

Punktem kulminacyjnym części trzeciej jest chyba najbardziej znany werset całej księgi, który zawiera wezwanie do życia według wartości Bożego Królestwa pośród skorumpowanego moralnie społeczeństwa:

Powiedziano ci, człowiecze, co jest dobre.

I czegoż żąda Pan od ciebie, jeśli nie pełnienia sprawiedliwości, umiłowania życzliwości i pokornego obcowania z Bogiem twoim?

(Micheasz 6,8; Biblia Tysiąclecia)

Słowa Micheasza potrząsnęły sumieniem jego pokolenia i doprowadziły do duchowej odnowy wśród (przynajmniej części) mieszkańców Królestwa Judy. Po latach rządów perwersyjnych władców, na tronie zasiadł pobożny król Ezechiasz. W konsekwencji, Bóg ocalił Judę od asyryjskiej nawały.

A kilka pokoleń później pisma Micheasza uchroniły od śmierci działającego w podobnym klimacie moralnym proroka Jeremiasza (zob. Jeremiasz 26,16-19).

Micheasz spełnił swoją misję.

Czy my wypełnimy naszą?

Na podstawie: Charles R. Swindoll, God's Masterwork: A Concerto in Sixty-Six Movements, Vol. 3: Hosea through Malachi (Anaheim, Cal.: Insight for Living, 1996), s. 54-59. Wszelkie prawa zastrzeżone.  

FacebookFacebookGoogleShareGoogleShareTwitterTwitter

Wyróżniony artykuł

  • Jak zacząć czytać Biblię?

    Insight for Living - Pełnia Życia

    Pytanie: Jestem osobą wierzącą od niedawna i chciałbym dowiedzieć się więcej na temat Biblii. Posiadam stary egzemplarz, należący kiedyś do mojej babci, ale trudno jest mi zrozumieć język, jakim jest napisana. Od czego powinienem zacząć? Jak ją czytać?

    Czytaj dalej...

Chuck Swindoll

chuck 1 300Biblista i nauczyciel Słowa Bożego, radiowy kaznodzieja Insight for Living, Chuck Swindoll, poświęcił swoje życie nauczaniu Bożego Słowa. Robi to w prosty i przejrzysty dla słuchacza sposób, podając praktyczne dla współczesnego odbiorcy lekcje Bożej łaski.

Jest pastorem z powołania i pasji. Służył w kilku stanach w USA: w Massachusetts, Kalifornii, a obecnie w Teksasie. Jest proboszczem w Stonebriar Community Church we Frisco, koło Dallas. Słuchany jest jednak daleko poza granicami swojej miejscowości.

Tylko w USA jego wykłady nadaje ponad 1500 radiostacji. Ponadto regularnie emitowane są audycje z rozważaniami pastora Swindolla w Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii, a także w języku hiszpańskim i portugalskim (w Ameryce Płd.), arabskim (w Afryce Płn. i na Bliskim Wschodzie), chińskim (mandaryńskim), indonezyjskim, rosyjskim, rumuńskim, a od 2011 roku także po polsku.

Chuck Swindoll jest również autorem ponad 90 książek. Był rektorem Seminarium Teologicznego w Dallas, uznanej na całym świecie uczelni teologicznej. Obecnie jest jej kanclerzem.

Chuck w liczbach

IFL POLSKA App

Wypróbuj naszą aplikację mobilną:

promoslide