22. Uwielbienie - Chwalmy Pana!

Psalm 95,1-7


Zdrowie Kościoła opiera się na równowadze. Równowadze między ewangelizacją i pielęgnowaniem wzrostu duchowego. Równowadze między troską o siebie nawzajem i pomocą osobom spoza wspólnoty. Równowadze między napominaniem i pociechą, nauczaniem i zachętą, wyciszeniem i działaniem, braniem i dawaniem.

Jakże często wspólnotom chrześcijańskim (parafiom, zborom, grupom domowym) nie udaje się utrzymać tego zdrowego balansu. Jak łatwo skupić się na wybranych aspektach życia wspólnotowego, nie pamiętając o "drugiej stronie medalu".

Mając to zjawisko na uwadze, zajmiemy się dziś tematem uwielbienia. Troszcząc się o sprawy bieżące, starając się o zaspokojenie potrzeb swoich członków, wspólnota może jednocześnie stracić z oczu główny cel, dla którego istnieje: oddawanie najwyższej czci naszemu najwyższemu Królowi.

Ale i w tym przypadku musimy dbać o równowagę. Uwielbienie to coś więcej niż bierna medytacja, powierzchowna ekscytacja czy krótkotrwałe skupienie na Bożych sprawach. To coś więcej niż muzyka, liturgia czy kazania.

Sednem uwielbienia jest zaangażowanie... poświęcenie... angażująca ducha, duszę i ciało odpowiedź na Bożą miłość - słowem i czynem.Konspekt wykładu

Artykuł do wykładu


Kazanie jest zarchiwizowane. Możesz pobrać archiwalne audycje przechodząc do działu "Pobierz" lub możesz kupić płyty CD w sklepie.
Powrót do serii

Wyróżniony artykuł

  • Jak zacząć czytać Biblię?

    Insight for Living - Pełnia Życia

    Pytanie: Jestem osobą wierzącą od niedawna i chciałbym dowiedzieć się więcej na temat Biblii. Posiadam stary egzemplarz, należący kiedyś do mojej babci, ale trudno jest mi zrozumieć język, jakim jest napisana. Od czego powinienem zacząć? Jak ją czytać?

    Czytaj dalej...

Kolumna Zygmunta [wideoblog]

 

Chuck w liczbach

IFL POLSKA App

Wypróbuj naszą aplikację mobilną:

promoslide

Misja IFL-Polska

IFL-Polska pragnie przekazywać przesłanie Pisma Świętego jak najlepiej i jak najwierniej. Pragniemy to robić rzetelnie, w sposób przejrzysty i praktyczny, aby pomóc w lepszym zrozumieniu planu, jaki Bóg ma dla człowieka. Ludziom wierzącym pragniemy wskazywać na ich miejsce i rolę w świecie pełnym potrzeb, niebezpieczeństw, wrogości i rozpaczy.

Naszą misję realizujemy głównie poprzez nadawanie półgodzinnych audycji radiowych. Wsparciem dla tych programów jest służba duszpasterska oraz produkcja różnych pomocy, które pomagają pogłębiać wiedzę biblijną i stosować ją w codziennym życiu.