4. Łaska dawania i płynąca z niej radość

2 Koryntian 9,6-15


Łaska jest jedyną drogą do życia w pełni.

Łaska w małżeństwie uzdalnia nas do przebaczenia. Łaska w przyjaźni buduje zaufanie. Boża łaska sprawia, że nasza - zniszczona przez grzech - relacja z Bogiem może zostać odnowiona. Łaska przemienia zło (egoizm) w dobro (miłość).

Tak samo jest w tak prozaicznej dziedzinie jak pieniądze. Tylko świadomość Bożej łaski ("Wszystko co mam, zawdzięczam Bożej dobroci") i życzliwe nastawienie wobec drugiego człowieka jest dobrym punktem wyjścia do dobroczynności. Motywowani łaską, dajemy z radością, a nie z przymusu. Dzielimy się z innymi, nie dlatego, że tak wypada, ale tak po prostu... bez fanfar, bez zadęcia, bez cynicznej kalkulacji, bez przekonania o własnej wyższości.

Owocem zakorzenionej w łasce relacji z Bogiem i bezinteresownej postawy wobec innych jest... poczucie spełnienia.Konspekt wykładu

Artykuł do serii

 


Kazanie jest zarchiwizowane. Możesz pobrać archiwalne audycje przechodząc do działu "Pobierz" lub możesz kupić płyty CD w sklepie.
Powrót do serii

Wyróżniony artykuł

  • Wiara w pracy

    Charles R. Swindoll

    Ponad jedną trzecią swojego dorosłego życia spędzimy w pracy. Dźwięk budzika o siódmej rano, korki o ósmej trzydzieści, sterta problemów do rozwiązania o dziewiątej trzydzieści, kawa o jedenastej, konflikt o czternastej, wymęczony powrót do domu o osiemnastej. A jutro - dokładnie ten sam scenariusz. Brzmi znajomo?

    Czytaj dalej...

Kolumna Zygmunta [wideoblog]

 

Chuck w liczbach

IFL POLSKA App

Wypróbuj naszą aplikację mobilną:

promoslide

Misja IFL-Polska

IFL-Polska pragnie przekazywać przesłanie Pisma Świętego jak najlepiej i jak najwierniej. Pragniemy to robić rzetelnie, w sposób przejrzysty i praktyczny, aby pomóc w lepszym zrozumieniu planu, jaki Bóg ma dla człowieka. Ludziom wierzącym pragniemy wskazywać na ich miejsce i rolę w świecie pełnym potrzeb, niebezpieczeństw, wrogości i rozpaczy.

Naszą misję realizujemy głównie poprzez nadawanie półgodzinnych audycji radiowych. Wsparciem dla tych programów jest służba duszpasterska oraz produkcja różnych pomocy, które pomagają pogłębiać wiedzę biblijną i stosować ją w codziennym życiu.