Musimy umrzeć, aby żyć

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Nabożne życie w bezbożnym świecie: Studium Listu do Rzymian 6-8

Musimy umrzeć, aby żyć

List do Rzymian 6,1-14

 Istota sprawy

W pierwszych pięciu rozdziałach Listu do Rzymian Apostoł Paweł kładzie fundament dla pozostałej treści listu. Wymienia sześć istotnych faktów:

Człowiek jest zdeprawowany. Posiadamy zepsutą naturę, oddaliliśmy się od Boga i Jego standardów.

Wszyscy ludzie żyją pod przekleństwem grzechu, który oddziela nas od Boga.

Zamiast nas porzucić, Bóg przychodzi do nas z ratunkiem.

Boża "akcja ratunkowa" została dokonana na krzyżu przez Jezusa Chrystusa.

Gdy wierzymy w Jezusa - w Jego śmierć i zmartwychwstanie - Bóg nas "usprawiedliwia" (przebacza nam grzechy i udziela swojej sprawiedliwości).

Rezultatem tego jest wyzwolenie od przekleństwa grzechu.

Z początkiem rozdziału szóstego apostoł przechodzi do kolejnej ważnej kwestii: W jaki sposób to usprawiedliwienie i duchowe wyzwolenie może stać się naszą codzienną rzeczywistością? Zbawienie przez łaskę to jedno, ale życie w oparciu o łaskę... to zupełnie inna sprawa.

Jaki jest więc sekret życia w wolności od grzechu?

 

 Odkrywanie drogi

1. Potęga łaski (List do Rzymian 6,1-2)

Wielu chrześcijan nie przyjmuje w pełni wolności od grzechu, którą mają w Chrystusie. Żyją jak niewolnicy grzechu, zamiast jak słudzy Boga.

 

2. Nowa tożsamość (List do Rzymian 6,3-13)

Aby lepiej zrozumieć, na czym polega wolność od grzechu, wierzący potrzebują poznać swoją nową tożsamość w Chrystusie.

Co powinniśmy wiedzieć (Rz 6,3-10) - Nasza nowa tożsamość w Chrystusie.

Co powinniśmy rozumieć (Rz 6,11-12) - Jesteśmy martwi dla grzechu, żyjemy dla Boga.

Co powinno być widoczne w naszym życiu (Rz 6,13) - Poddanie się Bogu i Jego prowadzeniu.

 

3. Prawdziwa wolność (List do Rzymian 6,14)

W świetle pierwszych czternastu wersetów szóstego rozdziału Listu do Rzymian możemy właściwie zrozumieć, co naprawdę oznacza wolność:

  • Wolność od prawa
  • Wolność od grzechu

 

 Rozpoczynając podróż

  • Jaka jest twoja definicja słowa "wolność"? Na ile opisuje to twoje życie?
  • Jak rozumiesz sformułowanie niewolnik grzechu? Co jest charakterystyczne w życiu takiej osoby?
  • Osoba uwolniona od przekleństwa i mocy grzechu żyje w oparciu o Bożą łaskę.
    • Jak myślisz, co oznaczają te słowa w praktyce?
    • Jak możesz odnieść je do twojego codziennego życia i stojących przed tobą wyzwań?

 

FacebookFacebookGoogleShareGoogleShareTwitterTwitter

Chuck Swindoll

chuck 1 300Biblista i nauczyciel Słowa Bożego, radiowy kaznodzieja Insight for Living, Chuck Swindoll, poświęcił swoje życie nauczaniu Bożego Słowa. Robi to w prosty i przejrzysty dla słuchacza sposób, podając praktyczne dla współczesnego odbiorcy lekcje Bożej łaski.

Jest pastorem z powołania i pasji. Służył w kilku stanach w USA: w Massachusetts, Kalifornii, a obecnie w Teksasie. Jest proboszczem w Stonebriar Community Church we Frisco, koło Dallas. Słuchany jest jednak daleko poza granicami swojej miejscowości.

Tylko w USA jego wykłady nadaje ponad 1500 radiostacji. Ponadto regularnie emitowane są audycje z rozważaniami pastora Swindolla w Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii, a także w języku hiszpańskim i portugalskim (w Ameryce Płd.), arabskim (w Afryce Płn. i na Bliskim Wschodzie), chińskim (mandaryńskim), indonezyjskim, rosyjskim, rumuńskim, a od 2011 roku także po polsku.

Chuck Swindoll jest również autorem ponad 90 książek. Był rektorem Seminarium Teologicznego w Dallas, uznanej na całym świecie uczelni teologicznej. Obecnie jest jej kanclerzem.

Chuck w liczbach

IFL POLSKA App

Wypróbuj naszą aplikację mobilną:

promoslide