List, który odmienia życie

Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 

List do Efezjan: Stając się ludźmi łaski

List, który odmienia życie

Przegląd Listu do Efezjan

 Istota sprawy

Najczęstszym powodem, dla którego Apostoł Paweł pisał swoje listy, były problemy - problemy natury teologicznej i praktycznej (fałszywe nauki, rozłamy, legalizm, niemoralność), z którymi borykały się założone przez niego wspólnoty chrześcijańskie. W przypadku Listu do Efezjan sprawa ma się inaczej. Nie było pilnej potrzeby korygowania błedów, więc Paweł skupia się na tym, co według niego stanowi o istocie chrześcijaństwa. Pisze o sensie śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Chce poszerzyć "duchową perspektywę" wierzących - dogłębnie opisując cel i praktyczne aspekty ich powołania do bycia Ciałem Chrystusa. Umiejętnie łączy wysublimowaną teologię z bardzo praktycznymi wskazówkami na temat codziennego życia z Bogiem. W tym niezwykłym liście Apostoł Narodów z zachwytem kreśli przed nami chwałę Bożej wszechmocy, równocześnie wskazując, jak życie każdego z nas - z pozoru tak pospolite i nieznaczące - może przyczynić się do wypełnienia odwiecznych Bożych planów.

 


 Odkrywanie drogi

1. Realia, które zrodziły List do Efezjan

Apostoł Paweł napisał ten list podczas swojego dwuletniego pobytu w areszcie domowym w Rzymie. Jego odbiorcą był kościół w Efezie, mieście słynącym z bałwochwalstwa.


2. Nasza więź z Bogiem i ze sobą nawzajem (Efezjan 1,3-9; 4,1-3)

List do Efezjan możemy podzielić na dwie logiczne części:

 • Pierwsza część porusza zagadnienie naszej nowej tożsamości w Chrystusie.
 • Druga mówi o tym, jak jako chrześcijanie powinniśmy postępować.

 


 Rozpoczynając podróż

 • Jak byś zachęcił kogoś do lektury Listu do Efezjan?
 • Jakie są główne wątki listu?
 • Jak myślisz, w jaki sposób List do Efezjan może być dla chrześcijan doskonałym:
  • przypomnieniem o tym, co naprawdę istotne w wierze chrześcijańskiej?
  • pociechą w trudnych sytuacjach?
  • zapewnieniem, że ich życie ma sens i potwierdzeniem faktu, że naprawdę są Bożymi dziećmi?
FacebookFacebookGoogleShareGoogleShareTwitterTwitter