Łaska dawania i płynąca z niej radość

Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Hojność z uśmiechem na twarzy

Łaska dawania i płynąca z niej radość

2 Koryntian 9,6-15

 Istota sprawy

Łaska jest jedyną drogą do życia w pełni.

Łaska w małżeństwie uzdalnia nas do przebaczenia. Łaska w przyjaźni buduje zaufanie. Boża łaska sprawia, że nasza - zniszczona przez grzech - relacja z Bogiem może zostać odnowiona. Łaska przemienia zło (egoizm) w dobro (miłość).

Tak samo jest w tak prozaicznej dziedzinie jak pieniądze. Tylko świadomość Bożej łaski ("Wszystko co mam, zawdzięczam Bożej dobroci") i życzliwe nastawienie wobec drugiego człowieka jest dobrym punktem wyjścia do dobroczynności. Motywowani łaską, dajemy z radością, a nie z przymusu. Dzielimy się z innymi, nie dlatego, że tak wypada, ale tak po prostu... bez fanfar, bez zadęcia, bez cynicznej kalkulacji, bez przekonania o własnej wyższości.

Owocem zakorzenionej w łasce relacji z Bogiem i bezinteresownej postawy wobec innych jest... poczucie spełnienia.

 

 Odkrywanie drogi

1. Łaska i nasze życie

Boża łaska przemienia nasze życie w wielu aspektach:

 • Łaska zstępuje do miejsca, w którym jesteśmy, by podnieść nas tam, gdzie mamy być
 • Łaska przenosi punkt ciężkości z twardych wymagań Prawa na Boże miłosierdzie
 • Łaska uczy nas nowego sposobu odnoszenia się do Boga i ludzi

 

2. Łaska i nasze pieniądze (2 Koryntian 9,6-15)

Boża łaska sprawia, że rodzi się w nas wewnętrzne pragnienie, by dzielić się z innymi. Dzielenie się motywowane łaską można opisać jako...

 • "hojne sianie" (2 Kor 9,6)
 • "radosne dawanie" (9,7)
 • "plon sprawiedliwości" (9,8-11)
 • "posłuszeństwo Ewangelii" (9,12-15)

 

 Rozpoczynając podróż

 • Jak rozumiesz słowo "łaska"?
  • W jaki sposób doświadczyłeś w swoim życiu Bożej łaski?
 • Dlaczego nasze nastawienie wobec innych i nasze dawanie powinno być motywowane łaską?
  • W jaki sposób sposób świadomość Bożej łaski może zmienić twoje nastawienie wobec osób, z którymi będziesz miał kontakt w tym tygodniu?

 

FacebookFacebookGoogleShareGoogleShareTwitterTwitter

Logo IFL

Original outline copyright 2015 Charles R. Swindoll, Inc. Copyright IFL-Polska 2016.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie tego materiału w celach komercyjnych jest nielegalne.

Chuck w liczbach

IFL POLSKA App

Wypróbuj naszą aplikację mobilną:

promoslide