Wspierać się nawzajem

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Mądre rady na trudne czasy

Wspierać się nawzajem

Dzieje Apostolskie 4,32-37

 Istota sprawy

List do Hebrajczyków zawiera trzy polecenia odnoszące się do wszystkich wierzących wszystkich wieków:

Troszczmy się o siebie wzajemnie? Zachęcajmy się do miłości i do dobrych uczynków? Nie opuszczajmy wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem? (Hbr 10,24-25)

Jeżeli szukasz w Piśmie Świętym wskazówek, jak powinny wyglądać relacje we wspólnocie wierzących, nie możesz przegapić powyższych wersetów.

Kluczowe słowo w tym fragmencie to ZACHĘTA. Udzielić komuś zachęty: bezcenne! Rozmowa... Drobny gest... SMS... Tak niewiele potrzeba, by wpłynąć budująco na życie drugiej osoby.

Poznajmy dzisiaj bohatera Nowego Testamentu o imieniu Józef. Mężczyzna ten dał się poznać swemu otoczeniu jako niezwykle troskliwa osoba. Nic dziwnego, że bardziej niż ze swoim imieniem kojarzony jest ze swoim pseudonimem:

Barnaba: Syn Zachęty.

 

Cytat wart zapamiętania

Bez względu na wszystkie twoje osiągnięcia i sukcesy, zawsze pamiętaj, by doceniać i zachęcać ludzie wokół siebie.

- Charles R. Swindoll -

 

 Odkrywanie drogi

Twoja kolej przy Słowie

Chuck Swindoll w przygotowywaniu każdego wykładu korzysta z tej samej, czteroczęściowej metody studiowania Pisma Świętego:

 • Analiza tekstu - Co widzę?
 • Interpretacja - Co to oznacza?
 • Korelacja - Z czym mogę to zestawić?
 • Zastosowanie - W jaki sposób mogę zastosować to w życiu?

 

Wskazówka

Długopis i notatnik mogą zrewolucjonizować twój proces studiowania Biblii. Na marginesie Pisma Świętego nie ma często wystarczająco miejsca, by zanotować wszystkie cenne spostrzeżenia bądź pytania, na które warto znaleźć odpowiedź.

Sporządzanie notatek na podstawie czytanego tekstu jest warte wysiłku, gdyż:

 • Pomaga utrwalić w pamięci fragment, który studiujesz
 • Możesz zawsze wrócić do zapisanych wniosków i pytań
 • Możesz rysować, tworzyć tabelki, wykresy itp., utrwalając swoje przemyślenia

 

Zachęta na co dzień

Codzienność daje wiele możliwości zastosowania zasad z Dz 4,32-37. Możemy zachęcać innych w miejscu pracy, szkole czy życiu rodzinnym. Nigdy nie jesteśmy zbyt starzy, biedni czy bogaci, aby to robić!

Jak mówi Chuck Swindoll: Nie jesteśmy w stanie zmusić ludzi we wspólnocie, by byli radośni i szczęśliwi. Owiec nie bije się po głowie. Owce się prowadzi i zachęca.

Jak dla przykładu zastosować tą zasadę w stosunku do konkretnej grupy, jaką są dzieci?

 

Zachęta w rodzinie

Na początku swojego rozważania Chuck Swindoll podkreśla, że zachęcanie nie jest opcją, lecz poleceniem. Poniżej kilka wskazówek dotyczących tego, w jaki sposób uczyć dzieci stawania się "ludźmi zachęty":

 • Zaproponuj dzieciom stworzenie domowego funduszu, który przeznaczycie na pomoc określonej osobie/grupie ludzi. Możecie w tym celu wspólnie stworzyć pudełko, do którego każdy z domowników będzie wrzucał dowolne kwoty. Co 6 miesięcy używajcie tych środków na rzecz potrzebujących. (zob. Dz 4,34)
 • Ucz je, by były wrażliwe na inne dzieci, które np. siedzą samotnie na przerwie w szkole, są smutne itp. Niech dzieci wiedzą, że mogą zaprosić inne do wspólnego posiłku czy zabawy. (zob. Dz 9,26-27)
 • Pokazuj dzieciom, jak bez zazdrości cieszyć się z sukcesów innych. Doceniaj je często i ucz doceniać osiągnięcia ich rodzeństwa. (zob. Dz 11,23)
 • Buduj w nich postawę nakierowaną na innych poprzez aktywne działanie, np. poprzez wolontariat. (zob. Dz 15,12)

 

Wypisz wszystkie praktyczne pomysły odnośnie wychowywania dzieci w atmosferze zachęty, które zaczerpnąłeś z powyższych fragmentów:

 

Pomyśl o osobie lub grupie osób, z którą mógłbyś się podzielić przesłaniem płynącym ze studium o Barnabie. Zapisz swoje pomysły poniżej:

 

Wyszukaj wszystkie fragmenty w Dziejach Apostolskich, w których występuje imię "Barnaba". Zwróć uwagę na postaci i okoliczności (komu i w jakich okolicznościach Barnaba pomógł) opisane w danych fragmentach.

 

Pora na interpretację tego, co zaobserwowałeś. (Przypominamy: interpretacja odpowiada na pytanie "Co dany tekst oznacza?") Czego dowiadujemy się o Barnabie na podstawie przeczytanych fragmentów Pisma Świętego?

 

Czy przychodzą ci na myśl jakieś współczesne postaci czy historie, które pomogłyby innym osobom zrozumieć, czym jest dar zachęty - w przełożeniu na ich własne życie?

 

Jakie inne fragmenty Pisma Świętego mówią na temat zachęty? Poszukaj fragmentów odnoszących się do przebaczenia, darowania długów, wielkoduszności, dawaniu innym drugiej szansy itp. (Zauważ, że Chuck w swoich rozważaniach biblijnych często zestawia dany fragment Pisma Świętego z innymi. Służy to głębszemu zrozumieniu czytanego i interpretowanego tekstu. Na tym właśnie polega etap korelacji.)

 

Na koniec zapisz, w jaki sposób chcesz zastosować zasady, które odkryłeś w studiowanych tekstach prawd biblijnych. W jaki sposób mógłbyś je sformułować, by pomóc lepiej zrozumieć je tym, którym je przekażesz?

 

 Rozpoczynając podróż

Do przemyślenia: Zachęta według Chucka

Zachęcanie nie wymaga od nas wielkich zasobów czasu czy pieniędzy. Nie potrzebujemy do tego rozległych posiadłości czy ponadprzeciętnej inteligencji. Nie musimy czekać, aż osiągniemy jakiś konkretny wiek czy poziom dojrzałości. To, czego potrzebujemy, to gotowość, by postawić się "w czyjejś skórze", wyobrazić sobie, jak dana osoba może się czuć i czego potrzebuje, i praktycznie pomóc.

Rodzaje zachęty (na podstawie przykładu Barnaby), której możemy udzielać:

 • Wsparcie finansowe - Jeżeli pomoc materialna konkretnej osobie jest w twoim zasięgu możliwości, pomóż!
 • Wsparcie w określonej grupie społecznej, udzielenie referencji - Jest ktoś, za kim możesz się wstawić? Masz możliwość oczyścić kogoś z bezpodstawnie negatywnej opinii? Zrób to!
 • Bezinteresownie oddanie pola do działania - Daj innym szansę, by włączyć się w działania, które zainicjowałeś. Pozwól innym zająć twoje miejsce, kiedy przyjdzie na to odpowiednia pora.
 • Zachęta "drugiej szansy" - Czy znasz kogoś, kto upadł lub zawiódł innych, a teraz szczerze pragnie to naprawić? Pomóż takiej osobie stanąć na nogi.

 

Stwórz teraz swój plan działania na najbliższy miesiąc. W jaki sposób chciałbyś wesprzeć innych słowem, czynem lub finansowo?

 

Modlitwa

Ojcze, pomóż nam wypełniać Twoja wolę z nieskazitelnym charakterem i niezachwianym oddaniem się temu, do czego nas wezwałeś. Niech nasze życie będzie dla innych inspiracją do podążania za Tobą i świadectwem Twojej bezinteresownej miłości. Uczyń nas ludźmi zachęty. Amen.

 

FacebookFacebookGoogleShareGoogleShareTwitterTwitter

Chuck w liczbach

IFL POLSKA App

Wypróbuj naszą aplikację mobilną:

promoslide