Poczucie winy, przeciw łasce Rz 5,12-21

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

List do Rzymian: Konstytucja naszej wiary

Poczucie winy, przeciw łasce

List do Rzymian 5,12-21

 Istota sprawy

Być może Apostoł Piotr miał na uwadze tekst z Listu do Rzymian 5,12-21, gdy przestrzegał nieuważnych czytelników słowami: Są tam - przyznać trzeba - również rzeczy trudne do zrozumienia... (2 List Piotra 3,16). Stopień trudności tego tekstu można zredukować, jeśli będziemy mieli na uwadze dwie rzeczy. Po pierwsze, Paweł dokonywał podsumowania całej dużej sekcji swojego listu, zawartej w pierwszych pięciu rozdziałach. To tłumaczy, dlaczego odnosi się do potępienia w Adamie (List do Rzymian, rozdziały 1-3) oraz do usprawiedliwienia w Chrystusie (List do Rzymian, rozdziały 3-5). Po drugie, główna myśl zawarta w 5,12-21 jest ponownie wyrażona w 5,16. Teza Pawła jest jasna: w Chrystusie jesteśmy usprawiedliwieni z łaski. Jest to znacznie lepsze od poczucia winy z powodu potępienia, jakie sprowadził na nas Adam.


 Odkrywanie drogi

 

1. Adam: Powód poczucia winy (Rzymian 5,12-14)

Akt nieposłuszeństwa Adama w ogrodzie Eden sprowadził na świat grzech i śmierć. Grzech rozprzestrzenił się na całą ludzkość, pozostawiając nas wszystkich z piętnem winy.


2. Adam i Chrystus (Rzymian 5,15-19)

Paweł przeciwstawił i porównał dwie kluczowe postaci w historii ludzkości.


3. Chrystus: Źródło łaski (Rzymian 5,20-21)

Dzięki ofierze Chrystusa łaska rozkwita i rozprzestrzenia się na cały świat.

 


 Rozpoczynając podróż

Gdy zrozumiemy konsekwencje upadku świata w grzech, natychmiast przychodzą na myśl 2 sprawy:

  • Po pierwsze, nie ma żadnej możliwości przezwyciężenia konsekwencji upadku Adama własnymi siłami. Jest to możliwe tylko dzięki wstawiennictwu Chrystusa.
  • Po drugie, bez pomocy Bożej łaski nie ma możliwości, by udźwignąć konsekwencje upadku człowieka w grzech. 
FacebookFacebookGoogleShareGoogleShareTwitterTwitter

Logo IFL

Copyright © 2006, 2007, 2008 Charles R. Swindoll, Inc. Copyright © IFL-Polska 2013, 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie tego materiału w celach komercyjnych jest nielegalne.

Chuck Swindoll

chuck 1 300Biblista i nauczyciel Słowa Bożego, radiowy kaznodzieja Insight for Living, Chuck Swindoll, poświęcił swoje życie nauczaniu Bożego Słowa. Robi to w prosty i przejrzysty dla słuchacza sposób, podając praktyczne dla współczesnego odbiorcy lekcje Bożej łaski.

Jest pastorem z powołania i pasji. Służył w kilku stanach w USA: w Massachusetts, Kalifornii, a obecnie w Teksasie. Jest proboszczem w Stonebriar Community Church we Frisco, koło Dallas. Słuchany jest jednak daleko poza granicami swojej miejscowości.

Tylko w USA jego wykłady nadaje ponad 1500 radiostacji. Ponadto regularnie emitowane są audycje z rozważaniami pastora Swindolla w Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii, a także w języku hiszpańskim i portugalskim (w Ameryce Płd.), arabskim (w Afryce Płn. i na Bliskim Wschodzie), chińskim (mandaryńskim), indonezyjskim, rosyjskim, rumuńskim, a od 2011 roku także po polsku.

Chuck Swindoll jest również autorem ponad 90 książek. Był rektorem Seminarium Teologicznego w Dallas, uznanej na całym świecie uczelni teologicznej. Obecnie jest jej kanclerzem.

Chuck w liczbach

IFL POLSKA App

Wypróbuj naszą aplikację mobilną:

promoslide