Jak myśli odnowiony umysł? Rz 12,3-8

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

List do Rzymian: Konstytucja naszej wiary

Jak myśli odnowiony umysł

List do Rzymian 12,3-8

Istota sprawy

Dokonaliśmy właśnie drobiazgowej analizy dwóch pierwszych wersetów 12 rozdziału Listu do Rzymian. Są usilnym apelem skierowanym do każdego z nas. Apostoł Paweł nawołuje każdego czytelnika, aby "złożył w ofierze" swoje ciało (radykalne poświęcenie) i zmienił swoje myślenie (radykalna transformacja). Są to warunki, które pomagają zrozumieć, co to znaczy żyć zgodnie z wolą Boga. Jeśli te radykalne kroki podejmiemy, będziemy w stanie zrozumieć, jak dobra, miła i doskonała jest Boża wola. W urywku dzisiaj rozważanym odkrywamy, jakie korzyści przynosi posiadanie "odnowionego umysłu". Zobaczymy, że przynosi nam to: właściwy obraz samych siebie; właściwy stosunek do innych wierzących oraz właściwą ocenę posiadanych przez nas darów duchowych. Dopiero kiedy nasze zrozumienie w tych trzech sferach jest poprawne, jesteśmy w stanie poświęcić się służbie innym.

 


 Odkrywanie drogi

1. Niezbędne podsumowanie (Rzymian 12,1-2)

Paweł wzywa naśladówców Chrystusa, by oddawali swoje ciała na "żywą ofiarę" Bogu i "odnawiali" swój sposób myślenia.


2. Odnowiony sposób myślenia (Rzymian 12, 3-8)

Paweł wzywa naśladowców Chrystusa, by właściwie ("trzeźwo") myśleli o: sobie samych (12,3); innych wierzących (12,4-5); darach duchowych (12,6-8).

 

 
 Rozpoczynając podróż

Jakie są praktyczne efekty "odnowionego sposobu myślenia"?

  1. Po pierwsze, zrywasz z podejściem "Bo tak myślą/robią wszyscy".
  2. Następnie, zbierasz owoce posiadania poszerzonej perspektywy na życie i dostrzegania we wszystkim szerokiego, "duchowego" kontekstu.
  3. W końcu, zaczynasz pomagać innym przechodzić przez podobny proces przemiany.
FacebookFacebookGoogleShareGoogleShareTwitterTwitter

Logo IFL

Copyright © 2006, 2007, 2008 Charles R. Swindoll, Inc. Copyright © IFL-Polska 2013, 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie tego materiału w celach komercyjnych jest nielegalne.

Chuck Swindoll

chuck 1 300Biblista i nauczyciel Słowa Bożego, radiowy kaznodzieja Insight for Living, Chuck Swindoll, poświęcił swoje życie nauczaniu Bożego Słowa. Robi to w prosty i przejrzysty dla słuchacza sposób, podając praktyczne dla współczesnego odbiorcy lekcje Bożej łaski.

Jest pastorem z powołania i pasji. Służył w kilku stanach w USA: w Massachusetts, Kalifornii, a obecnie w Teksasie. Jest proboszczem w Stonebriar Community Church we Frisco, koło Dallas. Słuchany jest jednak daleko poza granicami swojej miejscowości.

Tylko w USA jego wykłady nadaje ponad 1500 radiostacji. Ponadto regularnie emitowane są audycje z rozważaniami pastora Swindolla w Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii, a także w języku hiszpańskim i portugalskim (w Ameryce Płd.), arabskim (w Afryce Płn. i na Bliskim Wschodzie), chińskim (mandaryńskim), indonezyjskim, rosyjskim, rumuńskim, a od 2011 roku także po polsku.

Chuck Swindoll jest również autorem ponad 90 książek. Był rektorem Seminarium Teologicznego w Dallas, uznanej na całym świecie uczelni teologicznej. Obecnie jest jej kanclerzem.

Chuck w liczbach

IFL POLSKA App

Wypróbuj naszą aplikację mobilną:

promoslide