Opatrzność w działaniu Rz. 8,26-30

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

List do Rzymian: Konstytucja naszej wiary

Opatrzność w działaniu

List do Rzymian 8,26-30

Istota sprawy

W drugiej części 8 rozdziału Listu do Rzymian Apostoł Paweł przekazuje najbardziej dojmujące swoją wymową słowa pociechy, jakie zawarł we wszystkich swoich pismach. Przypomina nam o potędze Opatrzności Boga. Dla tych, którzy wierzą zarówno w dobro, jak i wielkość Boga, Jego Opatrzność i kontrola nad wszystkim, co istnieje, budzi uczucie pewności i zachęty. Bóg ogarnia każdy szczegół rzeczywistości. Nigdy nie jest zaskoczony tragediami i sprawia, że wszystko, co się nam przydarza, ostatecznie działa dla naszego dobra i przynosi Mu chwałę. Ma to nie tylko głębokie znaczenie dla naszego zbawienia, ale także praktyczne konsekwencje dla naszego codziennego życia.


 Odkrywanie drogi

 

1. Mocowanie się z Bożą Opatrznością (Izajasz 55,8-9)

Borykamy się z doktryną o Bożej Opatrzności z dwóch powodów.

  • Po pierwsze, mamy skłonności, aby koncentrować się na sprawach pilnych i przemijających - a Bóg patrzy ku sprawom ostatecznym.
  • Po drugie, zapominamy, że nasza wiedza jest ograniczona - a Bóg jest wszechwiedzący i nie ma ograniczeń w swoim poznaniu. 

 

 

2. Rozmyślając o Opatrzności (Rzymian 8,26-30)

Rzymian 8,28 zawiera obietnicę bezwarunkową: Bóg gwarantuje, że wszystko przyczynia się do [pomnażania] dobra u tych, którzy Go miłują. Możemy polegać na Jego suwerenności, bo jest dobry. Jego zamiarem wobec ciebie jest, byś upodabniał się do Chrystusa.

 


 Rozpoczynając podróż

W trudnych okolicznościach życia, wszyscy naturalnie buntujemy się przeciw Bożej Opatrzności...

Ale zrób krok wiary! Stopniowo zaczniesz ją akceptować, aby w końcu ją przyjąć bez zastrzeżeń.

FacebookFacebookGoogleShareGoogleShareTwitterTwitter

Logo IFL

Copyright ? 2006, 2010 by Charles R. Swindoll, Inc. Copyright ? IFL-Polska 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie tego materiału w celach komercyjnych jest nielegalne.

Chuck Swindoll

chuck 1 300Biblista i nauczyciel Słowa Bożego, radiowy kaznodzieja Insight for Living (Pełnia Życia), Chuck Swindoll, poświęcił swoje życie nauczaniu Bożego Słowa. Robi to w prosty i przejrzysty dla słuchacza sposób, podając praktyczne dla współczesnego odbiorcy lekcje Bożej łaski. Jest pastorem z powołania i pasji. Służył w kilku stanach w USA: w Massachusetts, Kalifornii, a obecnie w Teksasie. Jest proboszczem w Stonebriar Community Church we Frisco, koło Dallas. Słuchany jest jednak daleko poza granicami swojej miejscowości.

Jego nauczanie jest tłumaczone na wiele języków i nadawane przez tysiące radiostacji. Wykłady pastora Chucka nadawane są w języku hiszpańskim i portugalskim (w Ameryce Płd.), arabskim (w Afryce Płn.), rosyjskim, a od niedawna także po polsku.

Tylko w USA ponad 1500 radiostacji nadaje jego wykłady, cztery razy w tygodniu. Ponadto regularnie emitowane są audycje z wykładami pastora Swindolla w Kanadzie, Australii i Wlk. Brytanii.

Dr Chuck Swindoll jest także autorem wielu publikacji oraz ponad 90 książek. Był rektorem Seminarium Teologicznego w Dallas, znanej i uznanej na całym świecie uczelni teologicznej. Obecnie jest jej Kanclerzem.

Chuck i jego żona Cynthia, są szczęśliwymi rodzicami czworga dorosłych dzieci. Mają dziesięcioro wnucząt.

Misja IFL-Polska

IFL-Polska pragnie przekazywać prawdy Pisma Świętego i prawdę o Jezusie Chrystusie jak najlepiej i jak najwierniej. Pragniemy to robić rzetelnie, w sposób przejrzysty i praktyczny, aby pomóc w lepszym zrozumieniu planu, jaki Bóg ma dla człowieka. Ludziom wierzącym pragniemy wskazywać na ich miejsce i rolę w świecie pełnym potrzeb, niebezpieczeństw, wrogości i rozpaczy.

Naszą misję realizujemy głównie poprzez nadawanie półgodzinnych programów radiowych. Wsparciem dla tych programów jest służba duszpasterska, oparta na Biblii oraz produkcja różnych pomocy, które pomagają pogłębiać wiedzę biblijną i stosować ją w codziennym życiu. Temu powołaniu jesteśmy bardzo oddani.

Nasza służba

Fundacja IFL-Polska prowadzi służbę nauczania przez:

  • systematycznie nadawane audycje internetowe
  • tłumaczenia dobrych materiałów
  • dostarczanie dodatkowych materiałów do poszerzonego studium

Nagrania audio

Możesz skorzystać w trzech formach

  1. słuchając bieżących audycji,
  2. pobierając archiwalne audycje na naszej stronie
  3. zamawiając płyty z nagraniami CD w sklepie internetowym
  • możliwość zakupu całych serii kazań na płytach CD
  • zakup dodatkowych materiałów

Kupując materiały w sklepie internetowym wspierasz naszą służbę i przyczyniasz się do powstawania nowych, wysokiej jakości materiałów. Dziękujęmy!

Zachęć rodzinę i przyjaciół

do posłuchania wykładów na naszej stronie. Lub zrób komuś prezent i zamów płytkę z wykładami w formacie MP3.

Co tydzień znajdziesz nowe wykłady na naszej stronie. Zapraszamy do częstych odwiedzin.